Ryanair til angrep

By on June 9, 2008 0 12 Views

Nye regler som ble innført 23. november tvinger utenlandske selskaper til å rette seg etter franske bestemmelser. Dette for å beskytte Ryanairs franske konkurrent Air France, hevder førstnevnte, noe som strider mot europeiske konkurranseregler.
– Bestemmelsene er tydelig utformet for å motarbeide utenlandske flyselskaper i deres konkurranse mot høykostnadsmonopolisten Air France, sier Ryanairs sjefjurist Jin Callaghan ifølge di.se.
Ryanair har derfor stevnet den franske stat både for landets høyeste rettslige innstans og for EU-kommisjonen.
I fjor anmeldte Ryanair den franske regjeringen for å bryte europeiske konkurranseregler ved å gi økonomisk bidrag til Air France.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *