Regional flyvekst

By on June 9, 2008 0 22 Views

European Regions Airline Association (ERA) registrerer en økende pågang om bord hos sine medlemsflyselskaper. Blant flyselskapene som inngår i organsiasjonene er SAS-selskapene Widerøe og AirBaltic.
Veksten på 8,5 prosent ligger fire prosentpoeng over fjordårets veksttakt. Kabinfaktoren endte på 57,9 prosent, noe som er 0,9 prosent bedre enn i samme periode i fjor.
AirBaltic, som stod for den desidert største veksten, fikk en passasjerøkning på 57 prosent, mens Widerøe hadde 3,2 prosent flere passasjerer om bord i sine fly i første kvartal.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *