Passasjervekst, men svakere kabinfaktor

By on June 9, 2008 0 11 Views

Norwegian fraktet i mai 451 994 passasjerer, mot 309 229 i mai 2005, noe som gir en økning på 142 765 passasjerer (46 prosent). Total passasjertrafikk (RPK) økte med 38 prosent i forhold til samme måned i fjor. Total kapasitet (ASK) økte med 43 % i forhold til mai 2005.
Kabinfaktoren var 75 prosent, mot 78 prosent i mai 2005. Ifølge selskapsledelsen er en årsak til nedgangen problemene med gjennomføringen av sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen i midten av mai.
For mai forventer selskapet en yield i størrelsesorden 0,71 kroner

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *