Konkurransefortrinn på 70-90 millioner

By on June 9, 2008 0 13 Views

Fra 1. januar 2007 ble det innført avgifter på nitrogenoksider. Fiskefartøyer, oljeindustrien og criuseskip som seiler langs norskekysten, må betale for miljøtiltaket. Direktør Leif Øverland i Hurtigruten Group krever imidlertid full kompensasjon for avgiften for den delen av hurtigrutetrafikken som staten kjøper. Hurtigrutens konkurrenter, som ikke mottar statsstøtte, er dypt uenige.
– Dette virker urettferdig. Det er ikke Hurtigrutens lokaltransport mellom Berlevåg og Kirkenes vi vil til livs, men vi vil ha like konkurransevilkår for cruisepassasjerer. Like regler over hele Europa ville vært fornuftig, og ikke disse særnorske reglene, sier Arthur Kordt i European Cruise Services til Dagens Næringsliv.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *