KLM vant avgiftsstriden

By on June 9, 2008 0 17 Views

Det er de norske flyseteavgiftene i perioden 1994 til 2001 som er bakgrunnen for striden, skriver Finansavisen. Flyselskapene betalte i denne perioden dobbelt så høye seteavgifter på reiser fra Norge til utlandet som de betalte innenlands. KLM tok opp saken og krevde å få tilbakebetalt 110 millioner kroner fra Finansdepartementet.
Flyselskapet tapte saken i tingretten, anket og nå har Regjeringsadvokaten overraskende erkjent tilbakebetalingsplikt og at flyseteavgiftene var diskriminerende. Men det gjenstår å fastsette størrelsen på tilbakebetalingen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *