I utakt med resten av verden

By on June 9, 2008 0 13 Views

– SAS har en gammeldags ledelses- og fagforeningsfilosofi og det er en helt annen verden i dag enn det SAS er vant til, sier han til Finansavisen.
Villadsen mener den siste tidens støy i flyselskapet skyldes for sterk sentralisering av virksomheten i flyselskapet.
– Selvsagt må det være rammer som er gitt for hele konsernet, men jeg tror datterselskapene i SAS Gruppen trenger en stor grad av handlefrihet. Da må man ha et lokalt lederskap som har reell beslutningsmyndighet. Hvis du ikke har det som leder, så får du heller ikke tillit blant de ansatte, sier Villadsen.
Han synes også det er oppsiktvekkende at Jørgen Lindegaard fortsatt sitter ved roret som konsernsjef i sin oppsigelsestid.
– For meg virker det som om konsernsjefen sover, sier Villadsen til avisen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *