Gir professorat til BI

By on June 9, 2008 0 16 Views

Ved å stille seks millioner kroner til disposisjon for BI vil han bidra til å dekke lønnen til en professor i fem år innenfor feltet opplevelsesøkonomi. Color Line er en av de største importørene av turister i Norge, og Sunde er derfor avhengig av at norsk reiseliv har appell i utlandet.
– Norsk reiseliv er fortsatt i startfasen. Vekstkurven er bratt. Bransjen har et stort potensial som tilbyr av Europas villmark. Men det trengs samordning og koordinering av det vi tilbyr i utlandet, sier Sunde til Dagens Næringsliv.
Han mener det mangler helhetstekning og synliggjøring innenfor norsk reiseliv, noe som han håper en professor innenfor opplevelsesøkonomi kan bidra til å løse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *