Giganttap for Fjord Line

By on June 9, 2008 0 11 Views

Rederi-ledelsen hevder deler av underskuddet er relatert til Color Lines nye rute mellom Bergen/Stavanger og Hirtshals, skriver Dagens Næringsliv. Fjord Line trafikkerer ruten Bergen/Haugsund/Egersund og Hanstholm. Rederiet mener Color Line subsidierer ruten ved å selge billetter til spottpriser, noe som Fjord Line har meldt til Konkurransetilsynet.
I fjor kjøpte kommandittselskapene Nordsjøferger og Bergensfjord Fjord Line for én krone fra TFDS. Da bidro eierne med et likviditetstilskudd 20 millioner kroner. Senere er aksjonærlånet økt til 50 millioner kroner. Nå må de nye eierne omgjøre lånet til egenkapital for å sikre videre drift i rederiet.
Kostnadene er allerede kuttet med om lag 100 millioner kroner. Nå foreligger det planer om å redusere kostnadene ytterliggere med 40 millioner kroner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *