Fortsatt skyer på EU/USA-himmelen

By on June 9, 2008 0 18 Views

 FLY 060601..

 

EUs forhandlere hadde ventet et konkret forslag fra USA allerede i april. Et forslag som, hvis det var akseptabelt for medlemslandene, ville ha banet vei for signeringen av en avtale om “Open Aviation Area” i juni. Etter mislykkede forhandlinger i mai vil ikke dette skje.
I stedet har USA forlenget sin interne beslutningsprosess, og EU vil ikke motta noe forslag før tidligst senere i år, og en avtale kan tidligst trå i kraft samtidig med sommerprogrammene i 2007 som starter i slutten av mars.
Kjernen i konflikten er en såkalt “Notice of Proposed Rulemaking” som USA har utarbeidet om eierskap og kontroll over amerikanske flyselskaper. På amerikansk side er man svært tilbakeholden med å slippe inn utenlandske selskaper på eiersiden.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *