Flere bedrifter – færre ansatte

By on June 9, 2008 0 25 Views

Det er også klart at 2004 ble et bedre regnskapsår. En samlet inntektsvekst fra 2003 på 2,2 prosent bidro med god margin til å kompensere for kostnadsveksten på 1,5 prosent.
Det er på reisearrangørsiden at vi finner de største endringene. Her økte antallet bedrifter med 7,7 prosent, mens det ble hele 8,9 prosent færre ansatte, noe som igjen bidro til en solid resultatvekst for arrangørene. I 2003 fikk bedriftene en driftsmargin på elendige -0,04 prosent. Året etter var situasjonen en helt annen med hele 2,3 prosent i gjennomsnittlig bunnlinjeresultat.
For reisebyråene var det relativt små justeringer fra 2003 til 2004. Antallet reisebyråbedrifter økte med 2,4 prosent, mens det ble 0,4 prosent flere medarbeidere. Driftsinntektene falt med marginale 0,1 prosent. Her sank imidlertid kostnadene med 0,2 prosent, noe som førte til en gjennomsnittlig driftsmargin på 0,8 prosent mot 0,7 prosent i 2003.

Flere nisjebedrifter
Reisebransjedirektør Rolf Forsdahl i HSH er ikke overrasket over arrangørenes framgang.
– I denne perioden rasjonaliserte de store reisearrangørene kraftig, blant annet gjennom å kutte på personalsiden. I kjølvannet av disse tiltakene dukket det samtidig opp nye nisjeaktører, sier Forsdahl.
På reisebyråsiden mener han at synkende enhetsinntekter som følge av prisfallet på flyreiser forklarer inntektsfallet.
– Selv om det ble en marginal nedgang, tror jeg det ligger flere reisende bak disse tallene. At kostnadene sank mer dokumenterer også at bransjen klarte å tilpasse seg endrede rammevilkår, påpeker Forsdahl.

HAAKON MACK OVERVAAG

(En del tallmateriale fra strukturstatistikken er gjengitt i den trykte utgaven av Travel News – nummer 6/06.)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *