Ett europeisk luftrom

By on June 9, 2008 0 36 Views

Eurocontrol i Brussel, sammenslutningen av operatører i europeisk luftrom, har gjort begrepet “single sky” til en visjon for den europeiske luftfarten, etter amerikansk modell.
– Det vil ta 10-20 år før alle er med. Det er vanskelig å få til samarbeid på tvers av landegrensene, mener Quale i følge Finansavisen.
En av årsakene er at landene har ulike systemer og ulike tekniske løsningene for dirigering av luftfart. Dette tvinger flyene til å ta omveier gjennom Europa. Dette medfører igjen økte utslipp av skadelige klimastoffer og økt drivstoffutgifter for flyselskapene.
– Vi har samtaler med nabolandene for å finne et felles system, og håper vi kan gjøre et valg i løpet av 2007, sier Quale.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *