Chartergjester er lite miljøbevisste

By on June 9, 2008 0 15 Views

Charterselskapet har spurt et stort antall nordmenn om deres holdninger til å betale mer for et miljøvennlig bosted, hvor viktig reisearrangørens miljøengasjement er for valget og lignende.
– Begreper som geoturisme og bærekraftig eller ansvarlig turisme er fortsatt et felt mange er lite kjent med. Ting tar tid, men det kommer en endring, sier informasjonssjef Lena Petersson i Star Tour til Dagens Næringsliv.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *