Bonuspoengnekt gir lavere priser

By on June 9, 2008 0 20 Views

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) foreslår i et høringsutkast som blir sendt ut i disse dager, å opprettholde forbudet mot bonuspoeng:
– Prisene gikk ned med nesten 30 prosent de første årene etter at forbudet ble innført, noe som har hatt mye å si både for næringsliv og forbrukere, sier hun til NRK Nordland. Ministeren vil at innenlands flypassasjerer fremdeles skal nyte godt av lave priser. Bakgrunnen for å forby bonuspoeng på innenlands reiser er at en slik ordning lett vil binde kundene til ett selskap, og på den måten bidra til å avgrense konkurransen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *