Avviser konkursrykter

By on June 9, 2008 0 15 Views

 – Dette er ville rykter. Vi forsøker å få til en frivillig akkordløsning med hotellene på Malta, men det er ingen fare for driften vår. Vi er medlem av Reisegarantifondet så våre gjester er sikret også på den måten, sier majoritetseier og daglig leder Jon Helge Nesheim i Gozoreiser.
Selskapet satset fra begynnelsen av årtusenet på kraftig ekspansjon. Det bærer regnskapene preg av, med både sterk salgsvekst og hyppige underskudd. I 2005 endte omsetningen på nesten 40 millioner kroner og driftsresultatet ble minus 406 000 kroner. Ved utløpet av desember det året var egenkapitalen negativ med 2,7 millioner kroner. Nesheim sier at i fjor ble omsetningen om lag 41 millioner kroner og resultatet “et lite minus”.
– Vi er nå i dialog med norske investorer og skal få en positiv egenkapital, forsikrer Nesheim.
Akkordforsøket på Malta kommer som en konsekvens av at disse investorene vil ha ryddet opp i gammel moro før de eventuelt går inn med friske penger. I november i fjor ble for øvrig avdelingen for gruppereiser solgt for å styrke økonomien.
54 prosent av aksjene i Gozoreiser kontrolleres av Jon Helge Nesheim, mens resten er fordelt på en norsk og en maltesisk investor.
– I år regner vi med å selge for 40-45 millioner kroner og få et plussresultat på to-tre millioner. Det skal vi klare blant annet gjennom å vri omsetningen mot mer lønnsomme produkter. For eksempel har vi kuttet ut charterturer og bruker nå kun rutefly, sier Nesheim.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *