Airbus-uro fortsetter

By on June 9, 2008 0 31 Views

Morselskapet til Airbus, EADS, la onsdag fram en ny omstruktureringsplan. Den innebærer blant annet at 4300 jobber blir kuttet i Frankrike og 1600 i England.
Selskapet vil videre selge minst fire av sine fabrikker, to i Tyskland og to i Frankrike.
Nedskjæringene kommer som en følge av omfattende problemer og forsinkelser med den nye flymodellen A380.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *